Địa chỉ

26 Phú Giáo, Phường 14, Quận 5, TP Hồ Chí Minh.

Làm việc

T2 – T7: 8AM – 5PM
CN: Nghỉ