Lịch sử Asiad qua 17 lần tổ chức bằng hình ảnh

LidoFan > Tin Tức > Tin Tức > Lịch sử Asiad qua 17 lần tổ chức bằng hình ảnh

Lịch sử Asiad qua 17 lần tổ chức bằng hình ảnh

Lịch sử Asiad qua 17 lần tổ chức

Từ chỉ sáu môn thể thao ở kỳ đầu tiên, Đại hội Thể thao châu Á đã phát triển mạnh mẽ, và có trên dưới 40 môn tranh tài ở các kỳ gần đây.

Lịch sử Asiad qua 17 lần tổ chức
Theo VN Express